Memorable moments

Memorable moments

E kore au e ngaro. He kākāno i ruia mai i Rangiātea. 
Koinei rā ahau te whakahōnore ki tō tātou Kiingi, a Tuheitia, rātou ko te whare Ariki whānui tonu.Ka mihi te ngākau ki te hunga nui kua wairuatia i te wā tata tonu nei. Kei te kite atu i te kauta o ngā marae e tū mokemoke nei ki a rātou, e aue tonu ana ki te hunga kua tūpunatia. E moe e aku māmā, e aku pāpā. E ngā ringaringa tahu o tērā marae, o tērā marae. Kei aku toto katoa, kei aku piringa katoa.... Kua tō te rā ki a koutou. Moe mai rā koutou.
E Hā. Pōī mai ana te māpū ki te kawe mai i a Hupe rāua ko Roimata. Nō te taenga mai o tēnei uri o Tukorehe ki roto ki tō tāua kura, kua tū mai koe hei Kōrūrū mo Te Kura-ā-Iwi o Whakatupuranga Rua Mano.Kua Kapumanawawhitingia ahau. I uru, reo kore mai, aku tamariki ki te ao Māori nei o te kura. Nōu tērā i whakarite. Nāu hoki ahau i tono, kia piri mai ai ahau ki tō tāua kura. Tēnā koe.Kua whakaarohia nuitia taku iwi i a koe e arahi ana i te kupu whakaae o te whānau whānui, kia uru mai a Tamariki Tukorehe, reo kore mai, ki tō tāua kura. Nā whai anō te reo Māori e kōrerorero ana i waenganui i a Tamariki Tukorehe. Pēnā anō hoki te whakaaro nui mo te kaupapa o Te Whakatupu Reo. He kaupapa ataahua, he kaupapa whakahirahira e aroha nui ana ki ngā whānau e whātorotoro ana ki te reo o Tupuna. Ko Te Whakatupuranga Rua Mano tēnā. He mea onge ki roto ki ngā kura Māori o te motu.
Kua rangatira tou kura i a koe, koutou ko tōu hoa rangatira, ko ā-kōrua tamariki. Nāu te whakatupuranga rua mano i ora ai i roto i tōu whānau, i tōu hapū, i tōu iwi. Kua tū mai tō tāua kura i ngā momo i a koe. Kei taku tuahine, e moe. Kei taku tumuaki ringawera, e moe. E kore rawa koe e wareware. Ka hoto anō hoki ko te ngākau i te kaha o tou whakamiha.no reira, e moe rā... e moe rā.

Ko te hunga o Hine-Nui-i-Te-Pō ki a rātou. Ko tātou ngā mahuetanga o rātou mā ki a tātou.
Tihei Mauri Ora!