MIHI - ACKNOWLEDGEMENTS - MIHI - ACKNOWLEDGEMENTS

 

A huge mihi going out to Ariana Ransom, Mahinarangi King, Laken Seng-Maru, Te Mihinga Heke, Iritana Bennett, Kiana Morris and Te Ruapeka Ranapiri.  Last week, these students took time to tautoko the Ngā Kōrero Tuku Iho hui kaupapa at Tukorehe Marae by making themselves available to help out and show manaakitanga wherever and however needed.  Our Tukorehe whānau, on behalf of Ngāparetaihinu, have asked us to acknowledge these taiohi for their efforts.  Kua rangatira tō taua kura i a koutou.  Ngā mihi ki a koutou.

 

We'd like to thank all Kaimahi and Tauira who showed their support to the Baine Whānau.  Steve Baine is one of our kura Professional cleaners whom has worked within the kura for some years.  In respect to Steve losing his dear mother, WRM Kaimahi and Wharekura tuakana represented our kura in attending St Mary's church to haka the tūpāpaku into the Whare Karakia.  Ngā mihi ki a koutou.

 

Me mihi ka tika ki ngā whānau o Whakaue rātou ko Mahinarangi, ko Karaitiana, ko Iritana, ko Riki ko Laken.  Koinei ngā tamariki i uiuia e te moheni (magazine) o HUI E!  Nā tētahi akonga tawhito o Te Kura-ā-Iwi o Whakatupuranga Rua Mano rātou i uiui.  Ko Arihia McClutchie tērā.

Ko te pūtake, ko te whakaatu i tō taua kura i roto i ngā whārangi o te moheni nei.  He tuhinga whakawhanaunga, he whakahoahoa i ngā ākonga o ia wharekura o te motu mā te panui me te ako hoki i ngā kōrero o rohe kē, o iwi kē.  Ko te putake hoki, ko te whakamana me te whakapakari i te kōrero ā ō tātou tamariki i te reo rangatira.