Ngā Kōrero Tene a ngā Wharekura 2015 - Anei e whai ake nei ko ngā kōrero tene a ngā wharekura tuakana - Mēnā koe e hiahia ana te whaiwhai hāere i te ia o tēnei Paerewa Paetae(Achievement Standard) tēnā, tūhono atu ki te pae tukutuku(Webpage) o NZQA, 90785