Ohu Marau

Ohu Marau are responsible for overseeing the following kaupapa within our kura:

 

Rauemi (resources - material/human)

Whakarite mahere, whakahiato hoki (Planning, developing)

Mātauranga Māori - whakaako, aroturuki hoki

(monitoring & delivery of Mātauranga Māori)

He aromatawai, he wāriu (assessments/appraisals)

He takawaenga - Te Rito/Te kura ā-tuhi

(Public relations between Te Rito & Correspondence School)

He whakaako (Teaching delivery)

Ngā marautanga (Curriculum)