Welcome to Te Kura-ā-Iwi o Whakatupuranga Rua Mano School

He kupu nā te Tumuaki:

Kia ora tātou e te whānau me ngā tū āhuatanga o te wā, otira ko te tau hou nei. E whakamiha atu ana ki a tātou . Nau mai ki te tau 2019! Ka mahara atu ki te hunga kua ngaro atu ki tua, otira ki te whānau kua pania mai e te ringa o aituā. Haere, e hoki ki te kāinga o te tangata, te huinga mai o te hunga mataipō. Kua oti atu e! Tātou, ngā mahuetanga iho tihei mauri ora ki a tātou katoa.

I hope all has been well. A big year is expected. Please see the event calendar for our wātaka.

Ngā manaakitanga o te runga rawa ki a tātou koutou

Nāku nei

Sam Doyle

Tumuaki


About our site:

Have a look around, click on each tab for any updates and don’t forget to browse in the right column for other information as to what is happening here at our kura.

“E kore au e ngaro, he kākano i ruia mai i Rangiatea”

 I will not be lost, for I am a seed sown from Rangiatea

Providing a Kura-ā-Iwi whose language of instruction and play is te reo Māori, whose operations are grounded in tikanga Māori, and who, together with the whānau, hapū and iwi of our tamariki will strive to ensure that we produce young people ;

* who have an excellent competency in Te Reo Māori and  Mātauranga Māori, with a particular emphasis on Awa, Raukawa and Toa Rangatira tanga,   

* who are high achievers and able to make choices about their future and


About our site:

Have a look around, click on each tab for any updates and don’t forget to browse in the right column for other information as to what is happening here at our kura.

“E kore au e ngaro, he kākano i ruia mai i Rangiatea”

 I will not be lost, for I am a seed sown from Rangiatea

Providing a Kura-ā-Iwi whose language of instruction and play is te reo Māori, whose operations are grounded in tikanga Māori, and who, together with the whānau, hapū and iwi of our tamariki will strive to ensure that we produce young people ;

* who have an excellent competency in Te Reo Māori and  Mātauranga Māori, with a particular emphasis on Awa, Raukawa and Toa Rangatira tanga,   

* who are high achievers and able to make choices about their future and